Bi System

Hết hàng
0₫

Mô tả

Giúp doanh nghiệp truy cập dữ liệu đã tổng hợp tại Data Warehouse và hình thành các báo cáo tối ưu nhất.

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 Automation report  Automation report
0₫
Hết hàng
 Data Model  Data Model
0₫
Hết hàng
 Data Warhouse  Data Warhouse
0₫
Hết hàng
 Etl  Etl
0₫

Etl

0₫

Hết hàng
 Intergration  Intergration
0₫
 Bi System