DATA MODEL

Hết hàng
0₫

Mô tả

Dịch vụ này được nâng cao từ hệ thống BI ở trên. Dịch vụ cho phép doanh nghiệp cá nhân hóa tùy vào nhu cầu của khách hàng. Ví dụ về 4 nhu cầu để phát triển data model:
1. Gợi ý cho khách hàng những sản phẩm phù hợp dựa trên những sản phẩm mà khách hàng nhập vào (như bỏ vào giỏ hàng)
2. Dựa vào thói quen và lịch sử mua hàng để doanh nghiệp giới thiệu, đề xuất những sản phẩm có khả năng khách hàng quan tâm và mua hàng
3. Dựa vào xu hướng hiện tại tập trung chiến lược tiếp thị sản phẩm hiệu quả và quản lý tồn kho hiệu quả.
4. Đề xuất sản phẩm kết hợp cần thiêt dựa theo sản phẩm khách đang quan tâm và mua hàng để hỗ trợ khách hàng lựa chọn trọn vẹn giải pháp.

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 DATA WAREHOUSE  DATA WAREHOUSE
0₫
Hết hàng
 BI SYSTEM  BI SYSTEM
0₫
Hết hàng
 INTEGRATION  INTEGRATION
0₫
Hết hàng
 AUTOMATION REPORT  AUTOMATION REPORT
0₫
 DATA MODEL