Data Warhouse

Hết hàng
0₫

Mô tả

Nhà kho dữ liệu để chứa data đổ về tử tất cả các nguồn, đồng nhất dữ liệu tránh tình trạng data phân mảnh

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 Automation report  Automation report
0₫
Hết hàng
 Bi System  Bi System
0₫
Hết hàng
 Data Model  Data Model
0₫
Hết hàng
 Etl  Etl
0₫

Etl

0₫

Hết hàng
 Intergration  Intergration
0₫
 Data Warhouse