INTEGRATION

Hết hàng
0₫

Mô tả

Hệ thống cho phép tích hợp thành quả của các data model với các hệ thống khác nhau xây dựng customer profile và kết nối với dữ liệu nguồn lực doanh nghiệp thông qua API.


Hỗ trợ doanh nghiệp khả năng xây dựng và tận dụng data vô hạn

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 DATA WAREHOUSE  DATA WAREHOUSE
0₫
Hết hàng
 BI SYSTEM  BI SYSTEM
0₫
Hết hàng
 DATA MODEL  DATA MODEL
0₫
Hết hàng
 AUTOMATION REPORT  AUTOMATION REPORT
0₫
 INTEGRATION