Intergration

Hết hàng
0₫

Mô tả

Tích hợp thành quả của các Data Model với các hệ thống khác nhau và kết nối với dữ liệu nguồn lực doanh nghiệp thông qua API

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 Automation report  Automation report
0₫
Hết hàng
 Bi System  Bi System
0₫
Hết hàng
 Data Model  Data Model
0₫
Hết hàng
 Data Warhouse  Data Warhouse
0₫
Hết hàng
 Etl  Etl
0₫

Etl

0₫

 Intergration