4 BƯỚC TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP ĐỊNH HƯỚNG DỮ LIỆU (DATA DRIVEN)

4 BƯỚC TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP ĐỊNH HƯỚNG DỮ LIỆU (DATA DRIVEN)

Doanh nghiệp hiện nay đang theo con đường định hướng dữ liệu để giúp họ dễ dàng đưa ra quyết định tốt hơn và tăng khả năng cạnh tranh so với đối thủ!

Các đặc điểm chính của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu bao gồm tập trung vào tự động hóa, cải tiến liên tục và tối ưu hóa, khả năng dự đoán những thay đổi bên trong và bên ngoài, tư duy thích ứng và trên hết, một nền văn hóa bao gồm đầy đủ dữ liệu và tiềm năng của nó.

Nếu bạn muốn cách mạng hóa doanh nghiệp của mình, bạn cần phải trở thành một doanh nghiệp dựa trên dữ liệu. Điều đó có nghĩa là kết hợp dữ liệu vào mọi khía cạnh hoạt động của bạn, từ tiếp thị đến phát triển sản phẩm đến dịch vụ khách hàng .

Dữ liệu được các doanh nghiệp hàng đầu sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt và 91% công ty nói rằng việc ra quyết định dựa trên dữ liệu là điều cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của họ.

IIBA đã nghiên cứu và phát hiện ra bốn phương pháp quan trọng rất cần thiết cho các tổ chức muốn chuyển đổi văn hóa định hướng dữ liệu:

1. Đánh giá trọng tâm vấn đề kinh doanh: Phân tích dữ liệu không bắt đầu bằng dữ liệu. Nó bắt đầu bằng việc khám phá những gì có giá trị với doanh nghiệp và tập trung vào việc tìm câu trả lời kinh doanh phù hợp. Để có được giá trị ý nghĩa, nhóm khoa học dữ liệu cần được hướng dẫn về giá trị và đánh giá cao nhưng dữ liệu và các quy trình của doanh nghiệp.

2. Khai thác dữ liệu có tính khả thi, chuẩn xác và có thể truy cập: Khả năng nắm bắt dữ liệu trở nên quá tải. Chuyên gia phân tích kinh doanh làm việc cùng với các nhóm kinh doanh, khoa học dữ liệu và IT. Trong nhiều trường hợp, chúng là công cụ cấu trúc quy trình công việc tạo ra dữ liệu ngay từ đầu. Họ có đủ điều kiện để hiểu trạng thái của tài sản dữ liệu của công ty, nơi có thể gặp thách thức và cách ưu tiên các vấn đề.

3. Xây dựng văn hóa dữ liệu và tin tưởng dữ liệu: Việc chuyển đổi văn hóa cần có bằng chứng, kết quả và lợi ích. Giống như thành công, nó cần có nỗ lực của cả nhóm, chuyên gia phân tích kinh doanh là một phần quan trọng của hành trình này vì họ đại diện cho tiếng nói của giáo dục, người dùng, thông dịch và phiên dịch giữa các bên liên quan nội bộ khác nhau.

4. Thiết kế lại quy trình làm việc để tích hợp phân tích trong các quy trình kinh doanh: Doanh nghiệp tạo ra dữ liệu, giống như việc có dữ liệu tốt hơn sẽ thay đổi cách một tổ chức hoạt động. Những câu trả lời cho phép tổ chức hoạt động khác biệt là những câu trả lời giá trị. Các tổ chức hàng đầu không giới hạn mình trong tham vọng thiết kế lại quy trình. Họ muốn xác định lại cách hoạt động để đạt hiệu quả tốt hơn, nhanh và năng suất hơn.