Điều khoản chung

Dù biết rằng người dùng rất dễ bỏ qua những Điều khoản này, nhưng BLUECORE cần phải nêu rõ trách nhiệm của mình cũng như trách nhiệm của người trong quá trình sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ của BLUECORE.

 • Xác lập thỏa thuận được thống nhất ngay từ ban đầu giữa người dùng và BLUECORE
 • Xác lập trách nhiệm rõ ràng giữa người dùng và BLUECORE

Nhà cung cấp BLUECORE

Công ty TNHH BLUECORE là Công ty công nghệ về nền tảng phân tích dữ liệu kinh doanh đa kênh tại Việt Nam.

 • Trụ sở chính: 459 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0938392395
 • Email: bluecore@bluecore.vn

Trách nhiệm của BLUECORE

 • Cung cấp cho bạn những sản phẩm/ dịch vụ tốt nhất để tiếp cận nền tảng phân tích dữ liệu trong thời kỳ chuyển đổi số.
 • Phát triển, cải thiện và cập nhật chất lượng sản phẩm/ dịch vụ của mình nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Trách nhiệm của người dùng

 • Tuân thủ các điều khoản và các điều khoản bổ sung BLUECORE đã đề ra và thường xuyên cập nhật để không bị mất quyền lợi của mình.
 • Tôn trọng những điều khoản của BLUECORE đã đề ra.

  Chúng tôi muốn duy trì một môi trường mà trong đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, vì vậy, bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

  • Tuân thủ các luật hiện hành
  • Tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ
  • Không sử dụng sai cách, gây hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ

Nếu bạn phát hiện người khác không tuân thủ các quy tắc này, thì người dùng có thể báo cáo hành vi sử dụng sai trái trên nhiều dịch vụ của chúng tôi.