5 LỢI ÍCH TỪ VIỆC TẬP TRUNG HÓA DỮ LIỆU

5 LỢI ÍCH TỪ VIỆC TẬP TRUNG HÓA DỮ LIỆU

Tập trung hóa dữ liệu là gì?
Tập trung hóa dữ liệu tập hợp tất cả dữ liệu vào cloud-data warehouse (kho dữ liệu đám mây) để có thể quản lý và truy cập dữ liệu hiệu quả hơn, có cái nhìn toàn diện về hoạt động và khách hàng của mình.

Từ kho, dữ liệu sau đó có thể tiếp tục được tập trung trong nền tảng BI như Chế độ để phân tích nâng cao. Khi toàn bộ công ty có thể thực hiện phân tích dữ liệu trong một nền tảng hoạt động như một nguồn thông tin chính xác duy nhất, nó sẽ loại bỏ sự khác biệt và trùng lặp dữ liệu, đồng thời tăng khả năng tiếp cận dữ liệu và áp dụng dữ liệu trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Chiến lược dữ liệu tập trung hiệu quả, tiết kiệm chi phí không chỉ giám sát KPI , đó là một phần của quản lý kinh doanh hiện đại và là chiến lược phát triển trong toàn công ty.

Dưới đây là 5 lợi ích từ việc tập trung hóa dữ liệu đưa doanh nghiệp theo định hướng dữ liệu hiện đại.

Giảm dư thừa dữ liệu
Tập trung hóa dữ liệu thực thể giúp loại bỏ các silo dữ liệu, giảm thiểu sự trùng lặp dữ liệu và các lỗi tiềm ẩn. Vì vậy, giảm đáng kể thời gian rà soát dữ liệu thủ công và tối ưu nguồn nhân lực, đồng thời cải thiện tính toàn vẹn của dữ liệu.

Cải thiện quản trị dữ liệu 
Việc tập trung quyền truy cập dữ liệu tạo ra một môi trường ít phức tạp hơn cho dữ liệu, giúp việc giám sát và kiểm soát việc sử dụng và bảo vệ dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

Đảm bảo rằng dữ liệu nhất quán, đáng tin cậy trong quản lý tính khả dụng, khả năng sử dụng, tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu trong hệ thống doanh nghiệp, dựa trên các chính sách và tiêu chuẩn dữ liệu nội bộ cũng kiểm soát việc sử dụng dữ liệu. Từ đó, tạo ra một môi trường ít phức tạp hơn cho dữ liệu, giúp việc giám sát và kiểm soát việc sử dụng và bảo vệ dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

Phân tích dữ liệu tốt hơn 
Tập trung hóa dữ liệu đảm bảo rằng các nỗ lực phân tích tạo ra thông tin chuyên sâu chính xác, có thể hành động bằng cách đảm bảo rằng tất cả dữ liệu hiện tại, có liên quan đều có thể truy cập ngay lập tức cho các truy vấn. Giúp ra quyết định để tận dụng các xu hướng của ngành, nhận ra những thay đổi đang chờ xử lý trên thị trường và dự đoán chính xác nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ trong tương lai.

Tiết kiệm chi phí, lưu trữ dữ liệu có thể mở rộng
Không giống như các giải pháp lưu trữ dữ liệu truyền thống, các tùy chọn dựa trên đám mây cung cấp khả năng mở rộng và tính linh hoạt gần như vô hạn. Các tổ chức có thể tự động điều chỉnh lưu trữ dữ liệu của họ dựa trên nhu cầu của thời điểm này. Không có hạn chế về năng lực, các tổ chức và dữ liệu của họ có thể phát triển theo thời gian, không phải chịu gánh nặng chi phí cho việc mở rộng cơ sở hạ tầng dữ liệu trong tương lai.

Khả năng chia sẻ tốt hơn
Khi tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một nền tảng duy nhất, dữ liệu đó có thể được chia sẻ dễ dàng hơn trong công ty, với khách hàng, với đối tác dữ liệu và những người dùng được ủy quyền khác. Lưu trữ dữ liệu trong các hệ thống riêng biệt sẽ tạo ra một mạng lưới dữ liệu rối rắm, khó chia sẻ, thậm chí chỉ trong nội bộ. 

BLUECORE cung cấp nền tảng dữ liệu hiện đại cho phép doanh nghiệp ứng dụng công cụ để tập trung hóa dữ liệu và quản trị dữ liệu ở cùng một nơi, hợp lý hóa việc tập trung dữ liệu cho cả những bối cảnh dữ liệu kinh doanh phức tạp nhất. Với BLUECORE, đảm bảo một nền tảng lý tưởng với độ bảo mật dữ liệu uy tín, tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực luôn là tiêu chí hướng đến hàng đầu cho nhiều doanh nghiệp hiện nay.