7 DẤU HIỆU CHO THẤY DOANH NGHIỆP CẦN

7 DẤU HIỆU CHO THẤY DOANH NGHIỆP CẦN "DATA WAREHOUSE"

Tốc độ ứng dụng dữ liệu ngày càng tăng nhanh, đồng nghĩa doanh nghiệp bắt buộc phải có giải pháp dữ liệu thông minh, điển hình là “Data Warehouse - Kho dữ liệu". Kho dữ liệu là một cơ sở dữ liệu phân tích đóng vai trò là nguồn thông tin chính xác của công ty bạn về dữ liệu có thể hành động và thông tin chi tiết trong toàn tổ chức.

Khi nào bạn cần một kho dữ liệu?
Một kho dữ liệu trở nên quan trọng hơn khi tổ chức của bạn phát triển lớn hơn, nhưng ngay cả những công ty nhỏ với nhiều dữ liệu cũng có thể nhận được lợi ích từ việc có một kho dữ liệu. Các trường hợp sử dụng điển hình bao gồm:

  • Tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau
  • Đơn giản hóa việc trình bày và tính sẵn có của dữ liệu
  • Tạo dự báo cho các quyết định nguồn lực

Những trường hợp sử dụng này phổ biến ở nhiều doanh nghiệp, nhưng việc thiết lập kho dữ liệu là một khoản đầu tư. Làm thế nào để bạn biết khi nó có giá trị nó?

Dưới đây là một vài tình huống có thể cho thấy bạn cần kho dữ liệu sớm hơn:

1. Bạn có một số nguồn dữ liệu để truy vấn
Đôi khi xảy ra sự cố quá tải dữ liệu từ nội bộ và từ bên thứ ba. Nguồn dữ liệu lưu trữ một phần dữ liệu để xây dựng hồ sơ khách hàng hoàn chỉnh, nhưng việc hợp nhất các nguồn này có thể là một thách thức lớn.

Kho dữ liệu mạnh mẽ sẽ trích xuất, biến đổi và tải (ETL) dữ liệu của bạn để giúp bạn hợp nhất các nguồn khác nhau vào một kho lưu trữ trung tâm để bạn có thể xem các bản tóm tắt hoặc dự đoán hữu ích mà không một hệ thống đơn lẻ nào có thể cung cấp. 

2. Dữ liệu của bạn phải được chuyển đổi
Tất cả thông tin bạn cần đều duy trì cùng một cấu trúc, bất kể nó đến từ đâu.

Khi bạn trích xuất dữ liệu từ mỗi nguồn, bạn có thể chuyển đổi và lưu dữ liệu ở định dạng chung. Điều này cho phép bạn chuẩn hóa các loại dữ liệu, xóa dữ liệu bị hỏng và thậm chí áp dụng các quy tắc kinh doanh tùy chỉnh tùy thuộc vào cách bạn định sử dụng dữ liệu.

3. Bạn có khối lượng dữ liệu lớn
Tất cả các hoạt động truy xuất dữ liệu ở trên trở nên đắt đỏ và khó khăn hơn khi bạn có nhiều dữ liệu hơn. Chạy các truy vấn không hiệu quả trên 5 gigabyte dữ liệu thực sự không phải là vấn đề lớn trên hầu hết các máy hiện đại, nhưng việc chạy các truy vấn không hiệu quả trên 5 petabyte dữ liệu sẽ là một vấn đề.

Nếu một truy vấn cơ sở dữ liệu không thể chạy được hoặc các truy vấn phổ biến cần được chạy theo lô, bạn cần bắt đầu điều tra kho dữ liệu.

Không có một dòng ma thuật nào mà bạn biết bạn cần một kho dữ liệu, nhưng tôi có thể nói rằng nếu một truy vấn cơ sở dữ liệu không thể chạy được hoặc các truy vấn thông thường cần được chạy theo lô, thì bạn cần bắt đầu điều tra nó. Nhiều dữ liệu vốn đã khó quản lý, nhưng việc có một kho dữ liệu để tập trung hóa và tối ưu hóa nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.

4. Bạn cần bảng điều khiển và báo cáo dành riêng cho người dùng hoặc nhóm
Khi công ty của bạn phát triển, các bên liên quan khác nhau sẽ cần quyền truy cập vào dữ liệu của bạn vì những lý do khác nhau. Ví dụ: nhóm dịch vụ khách hàng có thể quan tâm đến các kiểu sử dụng, trong khi nhóm bán hàng có thể quan tâm nhiều hơn đến giá trị trọn đời của khách hàng và các kiểu nâng cấp. Nhóm tiếp thị có thể quan tâm nhiều hơn đến nguồn chuyển đổi, trong khi nhóm kỹ thuật có thể quan tâm đến thời gian phản hồi cho từng khách hàng.

Khi truy vấn dữ liệu của bạn là một thao tác thủ công khó khăn, bạn không có khả năng tạo hàng trăm truy vấn để giải thích cho từng trường hợp sử dụng, do đó, bạn có thể sẽ cố gắng chạy một báo cáo duy nhất bao gồm mọi thứ. Điều này là lộn xộn, chậm chạp và dễ bị lỗi.

Kho dữ liệu có thể cung cấp các chế độ xem hoặc bảng điều khiển khác nhau cho các bên liên quan khác nhau. Vì dữ liệu có thể được sao chép và làm phẳng theo nhiều cách, nên mỗi truy vấn này có thể ngay lập tức và được điều chỉnh cho phù hợp với người dùng yêu cầu.

5. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong hệ thống có tính sẵn sàng cao
Thời gian hoạt động luôn quan trọng, nhưng trong một số ứng dụng, tính sẵn sàng cao là một yêu cầu hợp đồng hoặc pháp lý. Ví dụ: cơ sở dữ liệu ứng dụng chính của bạn có thể rất quan trọng đối với các hoạt động kinh doanh của bạn, do đó, việc thực hiện một truy vấn chạy dài yêu cầu khóa trên cơ sở dữ liệu là điều không thể bắt đầu.

Một số công ty giải quyết vấn đề này bằng cách xử lý các yêu cầu vào ban đêm hoặc trong thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình, nhưng điều này còn hạn chế. Những sự chậm trễ này có nghĩa là các nhóm kinh doanh của bạn không thể thu thập dữ liệu quan trọng một cách độc lập một cách nhanh chóng và việc mất đi sự linh hoạt sẽ khiến bạn gặp rủi ro nếu đối thủ cạnh tranh của bạn có thể phản ứng với những thay đổi nhanh hơn bạn.

6. Bạn thường xuyên chạy rất nhiều truy vấn phức tạp
Hãy suy nghĩ về các loại báo cáo bạn chạy thường xuyên. Ví dụ: có thể bạn cần biết có bao nhiêu giấy phép đã được bán kể từ đầu quý? Hoặc khách hàng nào là người dùng tích cực nhất của bạn? Hoặc cái nào có nguy cơ bị khuấy đảo cao nhất? Bạn phải chạm vào bao nhiêu cơ sở dữ liệu và bảng để có được thông tin này?

Các truy vấn như trên thường được thực hiện bằng cách chạy các truy vấn SQL phức tạp được tổng hợp theo ngày hoặc ID khách hàng. Mặc dù bạn có thể lập chỉ mục cơ sở dữ liệu SQL trên các trường này, nhưng việc lập chỉ mục có giới hạn và thậm chí còn khó khăn hơn khi dữ liệu được trải ra trên nhiều phân đoạn . Có một trình hướng dẫn SQL trong nhóm của bạn có thể hữu ích, nhưng việc dựa vào một vài chuyên gia để điều chỉnh và duy trì các truy vấn này là một nút cổ chai lớn.
Vấn đề này cũng đúng trong cơ sở dữ liệu NoSQL, trong đó quét bảng là phương pháp dự phòng khi không có chỉ mục. Lập chỉ mục lại các bộ sưu tập lớn rất tốn kém và thậm chí còn yêu cầu nhiều không gian lưu trữ hơn khi bạn phát triển.

Một trong những lợi thế chính của việc có kho dữ liệu là nhiều truy vấn phổ biến mà bạn chạy sẽ dễ dàng hơn vì mô hình dữ liệu trong kho của bạn có thể được tối ưu hóa cho loại thông tin bạn cần thu thập. Dữ liệu có thể được làm phẳng hoặc sao chép khi cần mà không cần sửa đổi các mô hình dữ liệu sản xuất hoặc lập chỉ mục quá mức cho dữ liệu của bạn.

7. Bạn cần áp dụng khai thác dữ liệu hoặc Machine Learning cho dữ liệu của mình
Cuối cùng, điều gì sẽ xảy ra khi ngay cả bảng điều khiển và báo cáo cũng không đủ để phát hiện xu hướng hoặc các mối quan hệ đa biến phức tạp?

Bạn có thể sử dụng phân tích học máy để hiểu thêm về dữ liệu của mình : dự đoán các kiểu mua, gửi ưu đãi được cá nhân hóa, xây dựng mô hình giữ chân người dùng, v.v. Vấn đề là việc khai thác các phân tích hữu ích như thế này hầu như luôn yêu cầu một kho dữ liệu chuyên dụng để tập trung mọi thứ .

Sau khi có kho hàng, bạn có thể sử dụng các công cụ như Weka hoặc RapidMiner để khám phá thông tin chi tiết từ dữ liệu của mình. Khi bạn đã xây dựng các mô hình cần thiết, bạn có thể chạy chúng để phản hồi ngay lập tức với những thay đổi hoặc bất thường.

Bạn có cần một kho dữ liệu?
Mặc dù có một kho dữ liệu rất hữu ích cho việc phát triển doanh nghiệp ở một quy mô nhất định, nhưng không phải mọi công ty đều cần ngay lập tức. Nếu bạn là thành viên của một nhóm nhỏ với một cơ sở dữ liệu duy nhất, bạn có thể hoàn thành công việc bằng một bản sao chỉ đọc và một vài truy vấn SQL. Miễn là bạn không bao giờ vượt xa giải pháp này, thì đó có thể là một lựa chọn đơn giản hơn.

Có một kho dữ liệu cũng yêu cầu bạn phải rõ ràng về những gì bạn muốn đo lường, kiểm soát hoặc tìm hiểu. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ không thể biết cách cấu trúc dữ liệu trong kho dữ liệu của mình, vì vậy nó sẽ chỉ làm tăng thêm chi phí bảo trì của bạn. Việc xây dựng một kho dữ liệu có thể tốn kém và tốn thời gian và không phải là một công việc được xem nhẹ.