AUTOMATION REPORT

Hết hàng
0₫

Mô tả

Đối với các nhà vận hành doanh nghiệp, các bạn sẽ được hệ thống gửi email thông báo về sự thay đổi của các report quan trọng thông qua email.

Điều này giúp các nhà doanh nghiệp có thể dễ dàng nắm bắt các chỉ số quan trọng ngay khi có thay đổi .

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 DATA WAREHOUSE  DATA WAREHOUSE
0₫
Hết hàng
 BI SYSTEM  BI SYSTEM
0₫
Hết hàng
 DATA MODEL  DATA MODEL
0₫
Hết hàng
 INTEGRATION  INTEGRATION
0₫
 AUTOMATION REPORT