Tin tức

7 LỢI ÍCH TỪ VIỆC QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

7 LỢI ÍCH TỪ VIỆC QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

Các nhà tiếp thị từ lâu đã dựa vào các phương pháp cũ như bảng tính và nỗ lực thủ công để theo dõi các chỉ số hiệu suất chính...
10 LỢI ÍCH VÀ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG DATA WAREHOUSE

10 LỢI ÍCH VÀ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG DATA WAREHOUSE

Kho dữ liệu hợp nhất một lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn và tối ưu hóa dữ liệu đó để cho phép phân tích nhằm nâng cao hiệu quả...
5 CÁCH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH BÁN LẺ

5 CÁCH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH BÁN LẺ

Kỳ vọng của nhóm thế hệ khách hàng mới càng thay đổi, càng thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng nhiều công nghệ “phân tích dữ liệu” để tạo ra nhiều...
7 DẤU HIỆU CHO THẤY DOANH NGHIỆP CẦN

7 DẤU HIỆU CHO THẤY DOANH NGHIỆP CẦN "DATA WAREHOUSE"

Tốc độ ứng dụng dữ liệu ngày càng tăng nhanh, đồng nghĩa doanh nghiệp bắt buộc phải có giải pháp dữ liệu thông minh, điển hình là “Data Warehouse -...
8 THÁCH THỨC CỦA VIỆC TRIỂN KHAI TRONG KHAI THÁC DỮ LIỆU

8 THÁCH THỨC CỦA VIỆC TRIỂN KHAI TRONG KHAI THÁC DỮ LIỆU

Khai thác dữ liệu là gì?Data mining hay còn gọi là khai phá dữ liệu là quá trình phân loại, sắp xếp các tập hợp dữ liệu lớn để xác...
NỀN TẢNG DỮ LIỆU LÀ GÌ? 6 LỢI THẾ CỦA NỀN TẢNG DỮ LIỆU KHI ỨNG DỤNG VÀO DOANH NGHIỆP

NỀN TẢNG DỮ LIỆU LÀ GÌ? 6 LỢI THẾ CỦA NỀN TẢNG DỮ LIỆU KHI ỨNG DỤNG VÀO DOANH NGHIỆP

Nền tảng dữ liệu là một giải pháp toàn diện cho phép thu thập, xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu bởi các hệ thống, công cụ,...