Automation report

Hết hàng
0₫

Mô tả

Hệ thống gửi thông báo về sự thay đổi của các báo cáo quan trọng qua email cho các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 Bi System  Bi System
0₫
Hết hàng
 Data Model  Data Model
0₫
Hết hàng
 Data Warhouse  Data Warhouse
0₫
Hết hàng
 Etl  Etl
0₫

Etl

0₫

Hết hàng
 Intergration  Intergration
0₫
 Automation report