Etl

Hết hàng
0₫

Mô tả

Giải pháp tổng hợp data rời rạc từ các kênh bán hàng của doanh nghiệp về hệ thống Data Warehouse để xử lý

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 Automation report  Automation report
0₫
Hết hàng
 Bi System  Bi System
0₫
Hết hàng
 Data Model  Data Model
0₫
Hết hàng
 Data Warhouse  Data Warhouse
0₫
Hết hàng
 Intergration  Intergration
0₫
 Etl